large_ambit100_0_0.jpg

Inici de sessió d'usuari

AddToAny

Share/Save
Inici

Qui som

COORDINADOR:
Francesc Arcas

CONSELL EDITORIAL:

Carles Sàiz (cap de redacció) Marc Vidal, Albert Herrero, Irina Tasias i Lourdes Pla (Societat, Cultura i Política), Dani Grao, Roger Riera i Jordi Dotras (Esports), Ricard Cáceres (Cuina), Ton Roig (metereologia) Jordi Llagostera i David Gras (Fotografia), Albert Xiqués (Dibuixos)

PUBLICITAT:
Joaquim Sedó (Tel. 609 63 39 96)

DEFENSOR LECTOR:
Joaquim Salvà (defensor@ambitdigital.org)

DISSENY GRÀFIC:

papyrusdisseny.com DL: B-44.174-1995

MANTENIMENT WEB:
Jordi Arcas (jarc@ambitdigital.net)

EDICIÓ:
Edicions Els 2 Pins, SC · C/ de la Palma, 11 · Canet de Mar

JUNTA DIRECTIVA:
Carles Sàiz (President), Jordi Rovira (Vicepresident), Francesc Arcas (Secretari), Anna Martí (Tresorera), Marc Vidal, Jordi Rossell i Albert Herrero (Vocals).

ÀMBIT només expressa la seva opinió a l’editorial. Aquesta revista no s’identifica amb les opinions dels col·laboradors de l’apartat d’opinió ni amb les cartes adreçades a la revista. Totes les cartes i opinions dels lectors han d’anar signades, amb nom, DNI, adreça i telèfon. No s’admetran cartes amb pseudònims i la revista es reserva el dret de resumir o extractar els textos enviats així com els articles de la secció d’opinió que, per problemes d’espai, excedeixin les 15-20 línies mecanografiades. La revista no publicarà les cartes que consideri que faltin el respecte a les persones i a la redacció.

Segueix-nos a: